Nørreballe Nor er et ca 70ha stort naturområde og er den inderste del af en større kystlagune på Sydlangeland. Nørreballe Nor adskilles fra den ydre del Tryggelev Nor af et dige.

I 2004 blev der etableret gennemstrømning i diget og derved skabtes ca 54ha sø som idag udgør Nørreballe Nor.

Omkring Noret er der anlagt vandrestier og udkigsposter, så der er rig mulighed for at udforske naturen og dyrelivet omkring.

Et fantastisk fuglereservat, der er hjemsted for mange sjældne fuglearter.